Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van de Curinda gezondheids-check

U kunt zich zorgen maken over uw gezondheid of u wilt gewoon regelmatig een check doen. Met de Curinda test doet u een persoonlijke gezondheids-check die u in de veiligheid van uw woning gemakkelijk zelf uit kunt voeren. U hoeft niet uw huisarts, uw medische post of uw laboratorium te bezoeken wat gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

Door de resultaten met uw huisarts, medische post of laboratorium te bespreken krijgt u een goede indicatie van uw gezondheid.

De Roche Combur 7 test staat bekend om het goed detecteren van afwijkende waardes.
De afwijkingen moeten steeds bekeken worden met uw algemene gezondheidstoestand.
Er zijn omstandigheden die de resultaten van uw test kunnen beïnvloeden, zoals o.a. uw dieet, koorts, buikklachten en misselijkheid. Daarom kunt u gevraagd worden de test te herhalen of uw plas-beker of reageerbuis langs te (laten) brengen. Huisarts, medische post of laboratorium informeert u verder.

Curinda kan u niet informeren over uw gezondheid.
Na gebruik van dit product kan uw professionele dienstverlener zoals uw huisarts, uw medische post of uw laboratorium of ziekenhuis u verder informeren of extra onderzoek nodig is.